(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* GDT: Ngày 10/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thanh (GDT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/5/2017.

* LCG: CTCP Licogi 16 (LCG – HOSE) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm ngoái, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng, tăng 2%. LCG cũng cho biết ước kết quả kinh doanh quý I/2017 với doanh thu 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng. Quý II/2017, Công ty dự kiến doanh thu 335 tỷ đồng, lợi nhuận 22,5 tỷ đồng.

* DCM: CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE) đã báo cáo tình hình kết quả kinh doanh quý I/2017 với tổng doanh thu đạt 1237,5 tỷ đồng, tăng 30,55% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 286,4 tỷ đồng, tăng hơn 144%.

* ROS: CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 kế hoạch doanh thu hơn 4.914 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ở mức 588,8 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Ngoài ra HĐQT sẽ trình Đại hội việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương Công ty sẽ phát hành khoảng 43 triệu mới, thời gian thực hiện trong quý II 2017. Đối với cổ tức cho năm 2017, HĐQT trình kế hoạch chia cổ tức không thấp hơn 50%/lợi nhuận sau thuế, bằng tiền hoặc cổ phiếu, hoặc cả 2 phương án.

* HBC: CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Binh (HBC – HOSE) thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng, tăng 46%. Ngoài ra, HBC dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và chi hơn 334 tỷ đồng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%.

* VNG: CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE) dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu là 749 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế là 35,1 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2016.

* PGI: Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI – HOSE) dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu đạt 3.080,4 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 6,7% so với doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ở mức 140 tỷ đồng, tăng 11,6% so năm 2016. Mức cổ tức sẽ không thấp hơn 10%. Ngoài ra, PGI dự định sẽ phát hành riêng lẻ hơn 17,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI).

* SSM: Ngày 11/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Chế tạo Kết cấu thép Vneco.SSM (SSM – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 12/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2017.

* VC1: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Xây dựng số 1 (VC1 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

* PPY: Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/6/2017.

* NBC: Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (NBC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017.

* DPC: Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.