(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* CII: ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh 2016. Theo đó, Công ty phấn đấu doanh thu 3.020 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 847 tỷ đồng, chi trả cổ tức theo tỷ lệ 20%. Ngoài ra Đại hội còn thông qua việc phát hành tối đa 1 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2017 với điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 2016.

* SRC: CTCP Cao Su Sao Vàng (SRC - HOSE) trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt lần lượt 1.005 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, cổ tức chi trả theo tỷ lệ khoảng 15%. Ngoài ra SRC còn trình phương án phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:4 để tăng vốn điều lệ, nếu được thông qua, vốn điều lệ sau phát hành của SRC sẽ được nâng lên thành hơn 280,6 tỷ đồng.

* HAI: Ông Phạm Văn Nùng, cổ đông của CTCP Nông Dược HAI (HAI – HOSE) đã mua thành công 1,8 triệu cổ phiếu HAI. Qua đó, tăng sở hữu tại Hai từ 4,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,7% lên 6,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,3% và trở thành cổ đông lớn của HAI kể từ ngày 19/4.

* DGW: CTCP Thế Giới Số - Digiworld (DGW - HOSE) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2016 với doanh thu 811 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,67 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 34% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139,84 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 35% so với năm ngoái.

* CSM: CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam – Casumina (CSM – HOSE) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 vào sáng nay, ngày 26/4. Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh 2016, CSM đặt ra kế hoạch doanh thu 3.420 tỷ đồng, giảm 6%, lợi nhuận trước thuế 330 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015, cổ tức tối thiểu 10%. Ngoài ra, CSM cũng dự kiến phát hành 29,6 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện quyền 10:04. Dự kiến trong Quý II và Quý III/2016 sẽ thực hiện.

* LDG: CTCP Xây dựng Địa ốc Kim Long Phát, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) đã bán 152.780 cổ phiếu LDG trong tổng số 3,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán theo phương thức khớp lệnh từ ngày 29/03 đến 23/04. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 6,84 triệu cổ phiếu LDG, tỷ lệ 9,13%.

* FMC: ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE) đã thông qua kế hoạch năm 2016 với doanh thu tiêu thụ 3,360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 100 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu do HĐQT quyết định. Ngoài ra, Công ty cũng quyết định đổi lại năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào 30/09 hàng năm.

* GTN: CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN - HOSE) thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình ĐHCĐ thường niên 2016. Theo đó, GTN phấn đấu doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2015. Ngoài ra, GTN sẽ không chi trả cổ tức năm 2015, và giữ lại cổ tức nhằm mục đích đầu tư phát triển các dự án. Kế hoạch tăng vốn của GTN được đề xuất nâng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ với giá phát hành tối đa 18.000 đồng/cổ phiếu cho hai cổ đông lớn của GTN là Tael Two Partners Ltd (tối đa 35 triệu cổ phiếu), và Invest Tây Đại Dương (tối đa 30 triệu cổ phiếu).

* PAN: HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.330 tỷ đồng, tăng 25,6% với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 31,7% so với năm 2015, và cổ tức chi trả ở mức 10% bằng tiền.

* NLG: ASPL V6 Limited, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu LNG, qua đó giảm sở hữu tại NLG từ 9,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,91% xuống còn 7,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,5%, thay đổi có hiệu lực từ ngày 20/4/2016.

* VIX: CTCP Chứng khoán IB (VIX – HNX) công bố báo cáo tài chính Quý I/2016. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 273% so với cùng kỳ; chi phí hoạt động ghi nhận 18,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 18,6 tỷ đồng, tăng 941% cùng kỳ. Với kết quả doanh thu và lợi nhuận này, VIX đã hoàn thành lần lượt 18,3% và 17,3% kế hoạch cả năm đề ra.

* PVR: Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt nam (PVR – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVR từ ngày 28/04 đến 24/05 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phú sẽ tăng sở hữu PVR từ 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,09% lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,18%.

* MBS: TCP Chứng khoán MB (MBS - HNX) công bố báo cáo tài chính quý I/2016, với doanh thu hoạt động đạt hơn 87,4 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ . Kỳ này, đóng góp lớn nhất vào doanh thu hoạt động của MBS là khoản lãi từ cho vay các khoản phải thu, với 36,2 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận đạt gần 14 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là hơn 2,87 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I/2016 hơn 11 tỷ đồng, gấp 8,28 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành 27,5% so với kế hoạch.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.