(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DHG: Quỹ thuộc VinaCapital, Portal Global Limited đăng ký bán 6.27 triệu cổ phần DHG của CTCP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE), tương đương 7,22% vốn điều lệ DHG. Cùng với đó, một quỹ khác thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Property Holdings Limited đăng ký bán hết 50.000 cổ phần DHG, tỷ lệ 0,06%. Cả hai giao dịch trên đều được thực hiện không qua sàn, thời gian dự kiến từ ngày 22/6 đến ngày 21/7.

* TSC: CTCP Đầu tư F.I.T, công ty mẹ của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC – HOSE), chỉ mua được 8,4 triệu cổ phiếu TSC trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Giao dịch đã được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 18/5 đến 01/6. Như vậy, sau giao dịch, FIT đã nâng sở hữu tại TSC từ 73,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51% lên 83,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 56,69%. FIT cho biết, nguyên nhân không thể mua hết số cổ phiếu TSC là do Công ty đang chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* VNM: Vietnam Enterprise Investments Limited, cổ đông của CTCP Sữa Việt nam (VNM – HOSE), đã bán ra 2,91 triệu cổ phiếu VNM trong tổng số 3,85 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 19/5 đến 17/6. Như vậy, tổ chức này hiện chỉ còn nắm giữ 9,72 triệu cổ phiếu VNM, tỷ lệ 0,81%.

* PPI: ĐHCĐ thường niên 2016 CTCP Cổ phần đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – HOSE), thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với chỉ tiêu tổng sản lượng xây lắp và vốn đầu tư 593 tỷ đồng; tổng doanh thu thuần 456,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 38,2 tỷ đồng; và chi trả cổ tức ở mức 5%.

* DAT: CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT – HOSE), thống nhất chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,86 triệu cổ phần của CTCP Dầu cá Châu Á mà DAT đang nắm giữ, với mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2016.

* ACL: Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu long An Giang (ACL – HOSE), dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phiếu ACL theo phương thức thỏa thuận riêng lẻ từ ngày 27/6 đến 26/7. Nếu việc giao dịch chuyển nhượng này thành công, bà Loan sẽ nâng sở hữu tại ACL từ 3,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,62% lên 7,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 33,24%.

* KSH: ĐHCĐ thường niên 2016 CTCP Đầu tư và Phát triển KSH (KSH – HOSE), thông qua kế hoạch năm 2016 với tổng doanh thu 150 tỷ đồng, tăng 50% so với năm ngoái; lợi nhuận đạt 16 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2015; và quyết định không chi trả cổ tức cho năm 2015 để tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

* BGM: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM quyết định, đưa cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM – HOSE) và diện cảnh báo kể từ ngày 28/6/2016. Nguyên nhân do BGM thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường.

* PEN: CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2016 với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn hàng hóa tăng cao, đạt hơn 30,4 tỷ đồng. Trong kỳ này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PEN ghi nhận lỗ hơn 3,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 3,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khoản mục “thu nhập khác”, tăng đột biến, đạt hơn 11,2 tỷ đồng, cùng kỳ này năm ngoái, khoản này chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 1,52 tỷ đồng, giảm 42% so với quý I/2015.

* AAA: ĐHCĐ CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA - HNX) vừa thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE. Theo đó, dự kiến quý III/2016, gần 51,9 triệu cổ phiếu AAA sẽ đăng ký hủy tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE. Đồng thời, đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hủy niêm yết tại HNX, chuyển sang đăng ký niêm yết tại HOSE theo luật định.

* VC7: CTCP Xây dựng số 7 (VC7 – HNX) sẽ bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu Quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 15/7 đến 12/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.