(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FPT: CTCP FPT (FPT – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2016 với doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế lũy kế lần lượt đạt 24.544 tỷ đồng và 1.719 tỷ đồng, tương ứng 93% và 102% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.119 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư kinh doanh nước ngoài của FPT cũng ghi nhận kết quả khả quan với 3.625 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 509 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

* VMD: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2016.

* FLC: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 26/9 đến ngày 26/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quyết sẽ nâng sở hữu tại FLC lên hơn 123 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,29%.

* NNC: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/10/2016.

* TCO: Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE), đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TCO từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lan sẽ nâng sở hữu tại TCO lên 610.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,3%.

* SHP: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 18,95 triệu cổ phiếu SHP sở hữu, tỷ lệ 20,22% từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức khớp lệnh.

* TV1: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền theo tỷ lệ 10,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2016.

* AGM: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC), cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE), đăng ký bán toàn bộ hơn 5,12 triệu cổ phiếu AGM sở hữu, tỷ lệ 28,17%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận.

* TMT: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 của CTCP Ô tô TMT (TMT – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương TMT sẽ phát hành hơn 3,35 triệu cổ phiếu trong đợt này.

* SJ1: HĐQT CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu (SJ1 - HOSE) đã thông qua việc góp vốn thành lập 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Bao gồm: Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu; công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, SJ1 sẽ góp 50% vốn. Công ty TNHH Nha Mân có vốn điều lệ 30 tỷ đồng; SJ1 góp 30% vốn điều lệ. Công ty TNHH Thủy sản Số 1 có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của SJ1 là 99%. Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu có vốn điều lệ 65 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của SJ1 là 65%.

* DBC: CTCP Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HNX) đã bán ra gần 750.000 cổ phiếu DBC trong ngày 09/9, qua đó, cổ đông này đã giảm sở hữu tại DBC xuống còn 8,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,95%.

* MAC: CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải – Maserco (MAC – HNX) thông qua về việc thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III/2016 với tổng doanh thu 49,7 tỷ đồng, tăng 141% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,13 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chỉ 1,08 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.