(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HBC: CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC – HOSE) điều chỉnh một số nội dung trong nghị quyết ngày 3/4 trước. Theo đó, HBC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng; Phát hành 2,5 triệu quyền mua cổ phiếu cho công nhân viên; và tạm thời chưa thực hiện việc phát hành 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lực.

* VNM: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông của CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 336.000 cổ phiếu VNM sở hữu từ ngày 31/3 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh.

* SBT: Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, cổ đông của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE), đã bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số hơn 10,89 triệu cổ phiếu SBT đăng ký bán. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SBT xuống còn hơn 6,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,71%.

* TIE: CTCP TIE (TIE – HOSE) thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Mega, cho đối tác là CTCP Ngôi nhà Mega với giá 36 tỷ đồng.

* HDG: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu 2,812 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến khoảng 244.7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 5-15%.

* HPG: CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) ước kết quả kinh doanh quý I/2017 với doanh thu 10.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.935 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 90% so với cùng kỳ năm 2016.

* VNS: CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (VNS - HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Công ty dự kiến tổng doanh thu 4.025 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 204,8 tỷ đồng, giảm 34% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức theo tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ.

* FIT: Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu thuần 2.513 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 159 tỷ đồng; và không chia cổ tức. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc để CTCP Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% của FIT mà không cần phải chào mua công khai. Về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP, FIT dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2017.

* PAN: CTCP Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 3.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 190 tỷ đồng và cổ tức 10% nếu đạt kế hoạch. Ngoài ra, HĐQT trình phương án phát hành dự kiến 2,5 triệu cổ phiếu thưởng cho Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, liên kết. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

* VDS: Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/5. 

* TV2: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/6/2017.

* DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HNX) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 9.265 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua phương án huy động vốn sắp tới. Cụ thể, trong trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phần phát hành tối đa 21 triệu cổ phần, giá chào bán không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến thời gian phát hành trong năm  2017 và 2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.