(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/2 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* PTC: Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC – HOSE) chỉ mua được 90.077 cổ phiếu PTC trong tổng số 653.890 cổ phiếu đăng ký mua do thời gian sát tết 2016 có ít phiên giao dịch, như vậy tổng số cổ phiếu PTC mà ông Linh nắm giữ hiện tại là 3,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,1%.

* CII: CTCP Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,29% của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII – HOSE) , giao dịch dự kiến từ ngày 19/02 đến 19/03 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, được biết trước đó tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu CII.

* VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SICI đã mua được 210.000 cổ phiếu trong tổng số 790.000 cổ phiếu đăng ký mua của CTCP Sữa Việt Nam (VNM – HOSE) từ ngày 12/01 đến 05/02, qua đó SCIC tăng sở hữu tại VNM lên 210.011 cổ phiếu, tỷ lệ 0,016%.

* DCL: CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL – HOSE) đặt mục tiêu kinh doanh cho năm 2016 với các chỉ tiêu doanh thu thuần 850 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 305 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng.

* DCM: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu Khí, cổ đông lớn của CTCP Phân bón Dầu Khí Cà Mau (DCM – HOSE) đã mua vào 535.000 cổ phiếu DCM, qua đó tăng sở hữu tại DCM từ 31,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,92% lên 31,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,02%, thay đổi có hiệu lực từ ngày 29/01.

* FCN: Pyn Elite Fund, cổ đông lớn của CTCP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm Fecon (FCN – HOSE) đã mua vào 287.860 cổ phiếu FCN, qua đó làm tăng sở hữu tại FCN từ 2.93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,42% lên 3,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,05%, thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/02.

* MBB: Ngày 05/02 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBB – HOSE) nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, theo đó MBB sẽ phát hành 31,18 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Tài chính Sông Đà, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 311,81 tỷ đồng, thời gian phân phối trong 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận này có hiệu lực.

* VFG: VAndbanc Investments SIF VietNam Value And Income Portfolio, tổ chức đầu tư đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,98%  của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE) từ ngày 19/02 đến 19/03 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, được biết trước đó tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu VFG.

* BIC: Ngày 15/02 Ủy ban Chứng khoán nhà nước gửi công văn đồng ý nới tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC – HOSE) từ 21,5% lên 49%.

* VCF: Công ty TNHH MTV Masan Beverage, cổ đông lớn của CTCP Vinacafe Biên Hòa (VCF – HOSE) đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu VCF từ ngày 19/02 đến 29/02 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng sở hữu tại VCF từ 14,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 53,2% lên 15,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,96%.

* TAC: CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE) thông báo về các khoản vay ngân hàng, cụ thể: tổng giá trị các khoản vay tính đến ngày 31/12/2015 là 395 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 447,7 tỷ đồng.

* EFI: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư tài chính giáo dục (EFI – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu EFI từ ngày 19/02 đến 18/03, nếu giao dịch thành công ông Tuấn Anh sẽ nắm giữ tổng cộng 1,02 triệu cổ phiếu EFI.

* CTX: Trong ngày 03/02 ông Đỗ Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX – HNX) đã bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu CTX sở hữu, tỷ lệ 6,43%, và không còn là cổ đông lớn của CTX từ ngày 03/02, cũng liên quan đến CTX, một cổ đông lớn khác là ông Trần Anh Tú cũng đã bán toàn bộ 1,9 triệu cổ phiếu CTX sở hữu, tỷ lệ 7,2% vào ngày 03/02.

* PVI: HDI Global SE (Sucessor oF HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG), cổ đông lớn của CTCP PVI (PVI – HNX) đăng lý mua 9,18 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 18/02 đến 16/03, nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng sở hữu tại PVI từ 74,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 33,5% lên 83,71 triệu cổ phiếu.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.