(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* DXG: Ngày 14/4, HĐQT CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 32,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1, tương ứng tỷ lệ 100:13, thời gian thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

* SLZ: CTCP Sonadize Long Thành (SLZ – HOSE) thông báo điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức dự kiến cho năm 2017 từ 12% lên 20%.

* MWG: Mekong Enterprise Fun II Ptd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG. Qua đó, cổ đông này đã giảm sở hữu tại MWG từ 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,2% xuống 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,55%, qua đó không còn là cổ đông lớn của MWG kể từ ngày 12/4.

* ADS: Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT CTCP Damsan (ADS – HOSE) đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu ADS từ ngày 20/4 đến 18/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đông sẽ giảm sở hữu tại ADS xuống còn hơn 3,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,4%.

* OGC: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC – HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là âm 727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm 2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

* PGI: HĐQT CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI – HOSE) quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1%, thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến trước ngày 05/5, và chi trả ngay trong tháng 5.

* LSS: CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội, cổ đông lớn của CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu LSS trong ngày 13/4. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại LSS từ hơn 13,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,16% xuống còn 12,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,3%.

* SAM: CTCP  Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – HOSE) đã bán được hơn 18,81 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số 20 triệu cổ phiếu SAM đăng ký bán. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 12/4. Qua đó, HFC Việt Nam đã giảm sở hữu tại SAM xuống chỉ còn hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,77% và không còn là cổ đông lướn của SAM.

* HDC: CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC – HOSE) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu 605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ  đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2016 và cổ tức tiền mặt 10% cho năm 2016.

* VIP: Sáng 14/4, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP – HOSE) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng doanh thu 751 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 93 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 8%. HĐQT công ty cũng thông báo, ước quý I năm nay doanh thu chưa đạt kế hoạch, lợi nhuận đạt 17 tỷ, trong khi bình quân quý 23, 24 tỷ đồng.

* PXA: Ông Đường Hùng Cường, Giám đốc CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA – HNX) đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu PXA từ ngày 17/4 đến 12/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại PXA lên hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,42%,

* VDS: Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/5/2017.

* HHC: Ông Nguyễn Văn Bắc, cá nhân đầu tư, đã mua vào hơn 2,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,41% của CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC – HNX) trong ngày 11/4. Trước giao dịch, cá nhân này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HHC nào.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.