(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* BCG: CTCP Thành Vũ Tây Ninh, cổ đông lớn của CTCP Bamboo Capital (BCG – HOSE) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 16/9 đến 15/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, Thành Vũ Tây Ninh sẽ giảm sở hữu tại BCG từ 17,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,95% xuống còn 7,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,43%.

* CII: Ngày 13/9, HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (CII – HOSE) đã được cơ quan nhà nước chấp thuận cho phép chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của CII tại dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Theo đó, CII có thể bỏ chức năng kinh doanh bất động sản. Cũng trong ngày 13/9, HĐQT CII đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 70%.

* GMC: Dự kiến ngày 26/9, CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC - HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2015 theo tỷ lệ 15% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 theo tỷ lệ 15%. Cổ tức được trả bằng tiền mặt từ ngày 17/10.

* QBS: HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS – HOSE) quyết định chuyển nhượng hơn 1,13 triệu cổ phần sở hữu, tương đương tỷ lệ 14,71% tại CTCP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa Chất. Dự kiến chuyển nhượng thành công, QBS sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty trên từ 3,92 triệu cổ phần, tỷ lệ 51% xuống còn 2,79 triệu cổ phần, tỷ lệ 36,29%.

* BMI: Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/9. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

* HID: Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 và 2015 của CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5,357%, tương đương HID sẽ phát hành thêm 1,6 triệu cổ phiếu trong đợt này.

* DTL: CTCP Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL – HOSE), đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DTL từ ngày 16/9 đến 15/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thép Tâm Đức sẽ giảm sở hữu tại DTL xuống còn 11,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,26%.

* STG: CTCP Quản lý Quỹ Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, cổ đông lớn của CTCP Kho vận Miền Nam (STG – HOSE), đã mua vào 3,6 triệu cổ phiếu STG, tỷ lệ 4,12% trong ngày 7/9. Trước giao dịch, Quỹ Bảo Việt nắm giữ 0 cổ phiếu STG.

* VMI: Peter Eric Dennis, cổ đông lớn CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI – HNX) đã mua 74.300 cổ phiếu VMI. Qua đó, cổ đông này nâng lượng cổ phiếu VMI nắm giữ từ 635.700 cổ phiếu, tỷ lệ 7,39% lên 710.000 cổ phiếu, tỷ lệ 8,26%.

* SMT: Ngày 21/9, CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (SMT - HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% và phát hành 985.930 cổ phiếu theo tỷ lệ 100:22 với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 4/10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 28/9 đến ngày 20/10 và thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 28/9 đến ngày 25/10.

* SHA: Bà Nguyễn Thị Hạnh, cổ đông lớn CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA –HNX) đã mua 283.000 cổ phiếu SHA. Qua đó, bà Hạnh nâng lượng cổ phiếu SHA nắm giữ lên 1.240.035 cổ phiếu SHA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,89%.

* SDU: Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SDU nhưng chỉ mua được 358.100 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Văn Anh nắm giữ 2.342.800 cổ phiếu SDU, tỷ lệ 11,71%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.