(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* NLG: ASPL V6 limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE), đăng ký bán ra 4 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 15/7 đến 13/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch bán thành công, ASPL V6 sẽ giảm sở hữu tại NLG từ hơn 7,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,5% xuống còn 3,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,67%, và chấm dứt tư cách cổ đông lớn của NLG.

* TDH: Kwe Beteilgungen AG, cổ đông lớn của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE), đã mua vào 580.210 cổ phiếu TDH trong ngày 11/7, qua đó tăng sở hữu tại TDH lên 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 7,75%.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE), đã hoàn tất việc mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, giao dịch thực hiện từ ngày 15/6 đến 6/7. Qua đó, tổ chức này đã nâng sở hữu tại ITA từ 49,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,86% lên 59,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,97%.

* SHI: HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) ra nghị quyết về việc phát hành năm 2016. Theo đó, SHI sẽ không thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, trình Đại hội cổ đông gần nhất để hủy phương án này, và thay thế bằng hình thức phát hành trái phiếu trơn và vay trung hạn để tài trợ cho các dự án. Ngoài ra, SHI cũng cân nhắc thời điểm phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tới cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, đồng thời thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong thời gian sớm nhất.

* TNT: CTCP Tài Nguyên (TNT – HOSE) thông báo, căn cứ vào hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT quyết định thông qua định hướng ngành nghề kinh doanh chính của Công ty tập trung vào 03 lĩnh vực bao gồ: Đầu tư kinh doanh Bất động sản, Xây dựng và Thương mại, dịch vụ.

* PNJ: Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE), đã bán ra 3 triệu cổ phiếu PNJ từ ngày 8/7 đến 11/7 bằng phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại PNJ từ 6,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,57% xuống còn 3,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,52%, và không còn là cổ đông lớn của PNJ.

* EFI: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI - HNX), nguyên nhân do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát và không có biện pháp khắc phục dẫn đến nguyên nhân bị đưa vào diện kiểm soát. Đặc biết, công ty chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất.

* PDB: Ông Lê Trường Kỹ, Chủ tịch HĐQT CTCP Pacific Dinco (PDB – HNX), đã mua vào 700.000 cổ phiếu PDB từ ngày 9/6 đến 08/7. Sau giao dịch, ông Kỹ nắm giữ hơn 820.000 cổ phiếu PDB, tỷ lệ 10,22%.

* APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐT CTCP Chứng khoán An Phát (APG – HNX), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu APG từ ngày 13/7 đến 11/8 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Được biết hiện tại ông Hưng đang nắm giữ 757.500 cổ phiếu APG, tỷ lệ 5,6%.

* PVS: Ngày 21/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 22/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/8/2016.
Lạc Nhạn
Bình Luận (1)

Ngọc Bích - 21:43 12/07/2016

Thời giá dầu xuống mà PVS chia cổ tức 12% là ok nhưng vẫn thua xa cổ tức của PGS (21% lại còn chia sớm hơn).