(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* KSS: Ngày 9/6, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về việc cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Na Ri Hamico (KSS – HOSE) có khả năng bị hủy niêm yết. Nguyên nhân do Công ty kiểm toán cho KSS từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kết thúc năm 2015 của Công ty.

* CIG: Ngày 21/6 tới, CTCP Coma 18 (CIG - HOSE) sẽ bàn về phương án tăng vốn điều lệ từ 134 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng, thông qua việc phát hành hơn 14,56 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược và cổ đông bên ngoài. Giá phát hành được đưa ra trên cơ sở các số liệu phân tích cơ bản của cổ phiếu CIG và tình hình thị trường chứng khoán giai đoạn thực hiện thu tiền (tháng 8 và 9/2016).

* CSM: HĐQT CTCP Cao su Miền Nam (CSM - HOSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành 29,6 triệu cổ phiếu, tương đương 296 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện vào đầu quý III/2016, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành.

* HHS: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS - HOSE) sẽ họp ĐHCĐ bất thường nhằm thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% mà không cần phải chào mua công khai.  ĐHCĐ bất thường dự kiến họp vào sáng 22/7, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 20/6

* BHS: CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT), cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thùy Vân, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đường Biên Hòa (BHS – HOSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 20,93 triệu cổ phiếu BHS, tương đương tỷ lệ 16,97%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/6 đến 14/7, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. 

* LGL: CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL – HOSE) báo cáo đã giải ngân 100% số vốn huy động từ đợt chào bán 6 triệu cổ phiếu (81,7 tỷ đồng). Cụ thể, LGL thực hiện giải ngân 54 tỷ đồng cho dự án Khu chung cư Thành Thái, quận 10, TP. HCM và hơn 27,6 tỷ đồng còn lại bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

* TVS: CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS - HOSE) thông báo, sẽ phát hành hơn 4,35 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 7% và trả cổ phiếu thưởng 3%. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/6.

* VNG: CTCP Du lịch Thành Thành Công, tổ chức có liên quan đến ông Tsan Quay Liang, Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Thắng Lợi (VNG – HOSE), đăng ký bán toàn bộ 3,23 triệu cổ phiếu VNG sở hữu. Giao dịch dự kiến từ ngày 15/6 đến 14/7, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* LSS: Từ ngày 14/6 đến 13/7, ông Lê Trung Thành, cá nhân có liên quan đến ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT CTCP Mía Đường Lam Sơn (LLS – HOSE) đăng ký bán 1,9 triệu cổ phiếu LSS, tương đương tỷ lệ 2,71% sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông Thành còn nắm giữ hơn 27.000 cổ phiếu LSS.

* NLG: Vietnam Azalea Fund limited, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE), đã bán 4 triệu cổ phiếu NLG trong tổng số 6,4 triệu cổ phiếu NLG đăng ký bán. Sau giao dịch, tổ chức này còn nắm giữ 2,39 triệu cổ phiếu NLG, tỷ lệ 1,69%, và không còn là cổ đông lớn của NLG.

* TKU: HĐQT CTCP Công nghiệp TungKuang (TKU – HNX) thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank với tổng hạn mức 4 triệu USD để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh của Công ty.

* HLD: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (HLD – HNX) chấp thuận cho Công ty Hudland mua 51% cổ phần của Công ty Hà Thành để thực hiện dự án Đô thị - Làng nghề tại Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh với giá trị mua cổ phần là 17,85 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.