(ĐTCK)  Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* TIX: Ngày 27/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2017.

* VNL: CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE) quyết định chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH RCL Việt Nam 25% trong tổng số 45% phần vốn góp của VNL trong RCL Việt Nam.

* NT2: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 - HOSE) cho biết, sản lượng điện sản xuất năm 2017 dự kiến là 4.340 triệu kWh, doanh thu cả năm đạt 6.689 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 776 tỷ đồng (đã tính chênh lệch tỷ giá), nếu không tính chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận sau thuế của NT2 có thể vượt 1.000 tỷ đồng.

* VPS: Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/12/2017.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 14/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA từ hơn 57,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,03% lên 62,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,53%.

* LSS: HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) quyết định thông qua kế hoạch mua 6 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian mua dự kiến từ ngày 01/12 đến 31/12 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

* KPF: Ông Đoàn Minh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Huy (KPF – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ gần 1,6 triệu cổ phiếu KPF sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* SBT: Công đoàn cơ sở CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, tổ chức đầu tư vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE) từ ngày 15/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SBT nào.

* IDI: HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI – HOSE) quyết định thống nhất chia cổ tức năm 2015 và 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16% (năm 2015 là 4%, 2016 là 4% và tạm ứng năm 2017 là 8%). Thời gian thực hiện trong quý IV/2017, chi tiết sẽ được thông báo sau.

* SKG: Ông Puan Kwong Siing, Tổng giám đốc CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG – HOSE) đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu SKG từ ngày 14/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Puan Kwong Siing sẽ giảm sở hữu tại SKG xuống còn hơn 9,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,45%.

* GAS: Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/12/2017.

* DST: Ông Ngô Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST – HNX) đăng ký mua vào hơn 2,75 triệu cổ phiếu DST từ ngày 14/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hòa đang nắm giữ hơn 476.000 cổ phiếu DST, tỷ lệ 1,48%.

* VNF: HĐQT CTCP VinaFreight (VNF – HNX) thông qua việc chia cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 30/11/2017, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.