(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG - HOSE) vừa công bố góp vốn thành lập 4 công ty, gồm CTCP Hoa Sen Yên Bái (vốn điều lệ 50 tỷ đồng); CTCP Hoa Sen Hội Vân (VĐL 50 tỷ đông); CTCP Hoa Sen Vân Hội (VĐL 100 tỷ đồng) và CTCP Hoa Sen Quy Nhơn (VĐL 100 tỷ đồng). Cũng liên quan đến HSG, một cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm, đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 12/5 đến 10/6. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu tại HSG từ 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,7% xuống còn 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,41%.

* DGW: HĐQT CTCP Thế Giới Số (DGW – HOSE) thông qua việc bầu ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT của Công ty kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 26/4.

* HPG: Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Deutsche Bank AG, London Brand, Beira Limited, và Greystate Limted, cổ đông của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) đã mua vào 632.110 cổ phiếu HPG. Qua đó, nhóm này tăng sở hữu tại HPG từ 36,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,93% lên 36,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,02% và chính thức trở thành cổ đông lớn của HGP từ ngày 29/4.

* VOS: CTCP Vận tải biển Việt Nam (VOS – HOSE) quyết định giải thể công ty con là Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco, nguyên nhân do Công ty này từ ngày đi vào hoạt động đã không mang lại hiệu quả kinh tế trong thời gian dài.

* HVX: CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX – HOSE) sẽ phát hành thêm 1,56 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Đá xây dựng Hòa Phát (HPS) theo tỷ lệ 1:1. Dự kiến, ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi số cổ phiếu của cổ đông HPS là ngày 25/2.

* EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB – HOSE) thông báo, Đại hội cổ đông thường niên 2016 lần 2 của Ngân hàng sẽ được tổ chức vào ngày 24/5 tại Sảnh Grall Ballroom – Lầu 2, Khách sạn Intercontinental Asiana Saion, số 82 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. HCM.

* FLC: CTCP Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại tỉnh Quang Ninh với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, FLC góp vốn 100%. Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long.

* NLG: Viet Nam Azalea Fund Limited, cổ đông có liên quan đến ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán thoái toàn bộ 6,43 triệu cổ phiếu NLG sở hữu, tỷ lệ 4,54%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/5 đến 9/6, theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

* IDI: Ông Nguyễn Văn Hung, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI – HOSE), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu IDI từ ngày 12/5 đến 10/6. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hung sẽ nâng sở hữu tại IDI từ 667.202 cổ phiếu, tỷ lệ 0,68% lên 1,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,7%.

* FIT: CTCP Tập đoàn FIT, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư F.I.T (FIT – HOSE), đã mua được 732.758 cổ phiếu FIT trong tổng số 1,73 triệu cổ phiếu FIT đăng ký mua. Sau giao dịch, tổ chức này đã nâng sở hữu tại FIT từ 42,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,93% lên 43,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,34%.

* DHR: Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP Đầu tư căn nhà Mơ Ước (DHR – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với tổng doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 67,2 tỷ đồng. Năm 2015 Công ty sẽ giữ lại 80% lợi nhuận, nên sẽ không chi trả cổ tức cho cổ đông.

* PET: Ngày 19/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức đợt 2/2015 của CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/5. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 8/6.

* NNC: HĐQT CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE) thông qua việc phát hành 3,28 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiên quyền 4:1. Dự kiến trong quý II, III/2016 sẽ thực hiện.

* PPE: Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP Tư vấn Dầu khí Điện Lực (PPE – HNX) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu dự kiến 131,8 tỷ đồng; tổng chi phí 129,35 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1,83 tỷ đồng. Ngoài ra, PPE cũng đã thông qua phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng cho đổi tác chiến lược, hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị huy động tối đã 2.000 tỷ đồng, mục đích là để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

* VC6: Các ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT, Hoàng Hoa Cương, Giám đốc CTCP Vinaconex 6 (VC6 – HNX) đã mua được lần lượt 240.000 cổ phiếu và 800.000 cổ phiếu VC6 trong ngày 28/4. Sau giao dịch, ông Hùng sở hữu 712.254 cổ phiếu VC6, tỷ lệ 9,02%; ông Cương sở hữu 1,16 triệu cổ phiếu VC6, tỷ lệ 14,5%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.