(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* BCI: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 của CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2016.

* KBC: CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc, cổ đông lớn của Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE), đã bán ra 5,72 triệu cổ phiếu KBC từ ngày 03/11 đến 08/11. Qua đó, tổ chức này đã giảm sở hữu tại KBC xuống từ hơn 43,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,21% xuống còn 37,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,99%.

* DPR: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2016.

* VAF: Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2016.

* KHP: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2016.

* DPM: Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM - HOSE) có báo cáo  kết quả kinh doanh trong 9 tháng năm 2016 với 6.247 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.232 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III năm nay, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của DPM đạt tương ứng 1.823 đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 256 tỷ đồng, giảm 48,7% so với với cùng kỳ.

* CMV: Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/12/2016.

* CSM: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2016.

* DLG: TCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.Theo đó, ngày 5/12 tới đây, DLG sẽ chốt danh sách cổ đông để chào bán 199,19 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 1:0,9, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

* DNC: Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2016.

* LAS: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 08/12/2016.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.