(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày cuối tuần của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VCF: CTCP Vinacafe Biên Hòa (VFC – HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2016 với doanh thu thuần đạt 444 tỷ đồng, giảm 6% so cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 2 tỷ đồng. Năm 2016, VCF đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.850 tỷ đồng; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, giảm 5% và 15% so với thực hiện năm 2015 và sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

* HQC: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 25:2.

* VNM: CTCP Sữa Việt Nam (VNM - HOSE) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tới đây. Trong tờ trình, VNM lên kế hoạch kinh doanh năm 2106 với chỉ tiêu doanh thu 44.560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.266 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 50%/lợi nhuận sau thuế. Về vấn đề nới room, Công ty thông báo sẽ được trình bày chi tiết tại cuộc họp.

* HNG: CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HNG-HOSE) giải trình về nợ phải trả tăng thêm 3 tháng đầu năm 2016. Theo HNG, riêng việc mua lại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương dẫn đến tăng nợ vay 992 tỷ đồng, tương đương gần 64% nợ phải trả tăng thêm trong kỳ. Sau khi hợp nhất với Cao su Đông Dương, HNG tăng nợ vay tổ chức và cá nhân khác 61 tỷ đồng; tăng nợ vay Ngân hàng SHB Phom Penh 491 tỷ đồng; tăng nợ vay MBBank Campuchia 440 tỷ đồng. Ngoài ra, HNG còn tăng 420 tỷ đồng nợ phải trả với công ty mẹ - CTCP Hoàng Anh Gia Lai.

* CYC: Ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP Gạch men Chang Yih (CYC – HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/5. Chi tiết về thời gian, địa điểm cuộc họp sẽ được Công ty thông báo sau.

* CVT: Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP CMC (CVT – HNX) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, với doanh thu dự kiến 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 25%/vốn điều lệ.

* APG: CTCP Chứng khoán An Phát (APG – HNX) chính thức thông qua phương án phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 135,2 tỷ đồng lên 338,2 tỷ đồng trong năm 2016. Theo đó, cổ phiếu mới được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 2:3. Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu sẽ được thông báo sau.

* KLF: CTCP Liên doanh đầu tư Quốc kế KLF (KLF – HNX) công bố báo cáo tài chính quý I/2016 với tổng doanh thu hơn 408 tỷ đồng, tăng mạnh 155% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên doanh thu từ mảng hoạt động tài chính giảm mạnh, chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 356 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ đạt hơn 1,16 tỷ đồng, giảm tới 97,3% so với quý I/2015.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.