(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày cuối tuần(24/4) về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HDG: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG - HOSE) đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2016. Theo đó, toàn tập đoàn dự kiến đạt doanh thu 2.317,8 tỷ đồng, tăng 54,6% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 231,5 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Mức chi trả cổ tức vẫn duy trì như kế hoạch của năm 2015, trong ngưỡng 5-15%. Trong năm 2016, công ty đặt ra kế hoạch đầu tư lớn với tổng giá trị 1.435 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với mức 311 tỷ dồng của năm trước. Cùng với đó, kế hoạch thu hồi vốn cũng tăng tới gần 6 lần, dự kiến đạt 2.887 tỷ đồng trong năm 2016.

* SSC: HĐQT CTCP giống cây trồng miền Nam (SSC - HOSE) trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 tại ĐHCĐ thường niên. Theo đó, ước tính doanh thu thuần đạt 470,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,4 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ. Ngoài ra, HĐQT trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức cho năm 2015, tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương số tiền chi trả khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 7/2016 sẽ thực hiện.

* MWG: CTCP Thế Giới Di Động (MWG - HOSE) công bố báo cáo kinh doanh Quý I/2016. Theo đó, doanh thu đạt 9.617 tỷ đồng, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ chuỗi Điện máy XANH chiếm tỷ trọng 26%, tăng trưởng 183%. Lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 79% cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch cả năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 28% và 30%.

* NLG: CTCP Đầu Tư Nam Long (NLG – HOSE) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh 2016. Theo đó, NLG phấn đấu doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 153% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 360 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2015. Mức cổ dự kiến 5% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ.

* HVA: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SICI), cổ đông lớn của CTP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA – HNX) đăng ký bán toàn bộ 1,55 triệu cổ phiếu HVA sở hữu, tỷ lệ 17,64% theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/04 đến 20/5.

* APS: CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS – HNX) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2016. Theo đó, tổng doanh thu 8,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu môi giới chứng khoán đạt 2,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản lỗ bán các tài sản chính tăng vọt, lên 2,7 tỷ đồng trong quý này, cùng kỳ năm ngoái khoản mục này ghi nhận lỗ 1,77 tỷ. Ngoài ra khoản lỗ do chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC cũng tăng thêm 500 triệu đồng. Kết quả, APS lỗ 3,5 tỷ đồng, con số này cùng kỳ năm ngoái là lãi 1,1 tỷ đồng.

* LM7: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Lilama 7 (LM7 – HNX) vừa được công bố. Theo đó, LM7 đạt doanh thu 9,7 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2,18 tỷ đồng, tăng 9,5% cùng kỳ, tuy nhiên, giá vốn hàng hóa tăng, tổng chi phí và các khoản lợi nhuận khác đã giảm nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 22,6 triệu đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.