(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa tổ chức “Hội thảo hệ thống tạo lập thị trường cho TTCK phái sinh” nhằm hỗ trợ các thành viên của Sở chuẩn bị tham gia thị trường.

Nội dung hội thảo xoay quanh các quy định đối với thành viên tạo lập thị trường (TLTT) và một số giải pháp phần mềm dành cho các thành viên thị trường phái sinh.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó tổng giám đốc HNX cho biết, cơ chế TLTT có thể sẽ được áp dụng ngay khi khai trương TTCK phái sinh. HNX mong muốn cùng với các thành viên chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ này, để có thể xây dựng một cơ chế TLTT hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động của TTCK Việt Nam.

Trên cơ sở Nghị định 42/2015/NĐ-CP, Thông tư 11/2016/TT-BTC, HNX đã dự thảo quy chế thành viên thị trường phái sinh với các quy định liên quan đến thành viên TLTT bao gồm các nội dung chính như: điều kiện thành viên, quyền và nghĩa vụ, quy trình đăng ký, nghĩa vụ yết giá, đánh giá hoạt động TLTT, và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động TLTT.

Theo dự thảo, để trở thành thành viên TLTT, trước hết ứng viên phải là thành viên giao dịch/thành viên đặc biệt, đồng thời là thành viên bù trừ; CTCK cần có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 900 tỷ đồng, đối với ngân hàng thương mại là 5.000 tỷ đồng. Ứng viên cũng cần phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, về cơ sở vật chất, có phần mềm giao dịch và quản lý hoạt động TLTT; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động TLTT...

Thành viên TLTT được hưởng các ưu đãi theo quy định của Sở (giảm phí, các khoản tài trợ khác) được hưởng các quyền khác theo hợp đồng ký kết với Sở. Đồng thời, thành viên TLTT cũng có các nghĩa vụ duy trì các điều kiện đối với thành viên TLTT, thực hiện nghĩa vụ yết giá, quy mô TLTT, thời gian báo giá theo quy định của Sở; duy trì mức số dư trái phiếu chính phủ tối thiểu theo quy định của Sở (đối với thị trường hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ)...

Để giao dịch TLTT, thành viên phải đăng ký tài khoản riêng, độc lập với tài khoản tự doanh của công ty và phải tuân thủ các nghĩa vụ về yết giá như quy định về khối lượng, phương thức yết giá, thời gian yết giá…

Tại buổi hội thảo, các thành viên còn được 3 đơn vị phần mềm quốc tế là Horizon Software, SET Trade và Fedility National Information Services (FIS) giới thiệu về các mô hình hệ thống phái sinh dành cho thành viên để có thêm thông tin khi lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống phái sinh của đơn vị trong thời gian tới.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.