(ĐTCK) Tại Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại DN năm 2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tuần này, SCIC cho biết, sẽ tiếp tục bám sát việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm cơ chế nâng cao trách nhiệm người đại diện tại các DN có quy mô lớn, Nhà nước có chủ trương nắm giữ lâu dài.

Trong đó, Tổng công ty trực tiếp cử, ủy quyền, miễn nhiệm người đại diện và chi trả lương, thưởng cho người đại diện gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện được giao.

SCIC cũng đề xuất ban hành các quy định cụ thể các chế tài xử lý khi người đại diện có vi phạm, đặc biệt trong trường hợp người đại diện không thực hiện đúng các chỉ đạo của chủ sở hữu, gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước; quy định cụ thể chế độ thù lao, phụ cấp cho người đại diện; quy định cơ chế chi thưởng cho người đại diện xứng đáng với thành tích và đóng góp cho Nhà nước.

Tính đến thời điểm này, SCIC có 283 người đại diện, trong đó phần lớn là lãnh đạo các DN và lương thưởng của họ do DN chi trả.

P.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.