(ĐTCK) Năm 2015 là năm thứ ba, phần bình chọn các báo cáo phát triển bền vững được duy trì trong Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất.

Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 5 báo cáo tốt nhất để vinh danh trong lễ trao giải ngày 26/6/2015 tại Sở GDCK TP. HCM.

Trong tổng số 121 báo cáo thường niên năm nay vào vòng chung khảo, có 87 báo cáo có nội dung phát triển bền vững, nhiều hơn so với những năm trước và chất lượng báo cáo cũng tốt hơn.

Nội dung báo cáo phát triển bền vững được phát triển đầy đủ hơn, bao gồm nhiều chỉ tiêu về môi trường và xã hội, chứ không tập trung liệt kê các hoạt động từ thiện. Đặc biệt, số lượng công ty tham khảo các hướng dẫn của Công ty Tài chính Quốc tế và GRI G49 (tiêu chuẩn báo cáo phát triển bền vững toàn diện của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu) nhiều hơn.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.