(ĐTCK) Nếu các CTCK khác không kịp tăng vốn và củng cố năng lực tài chính, TTCK Việt Nam sẽ chỉ có một vài CTCK lớn như SSI, HSC… đủ điều kiện được phát hành chứng quyền.

 Chứng quyền có bảo đảm (gọi tắt là chứng quyền) là giao kết hợp đồng dân sự giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận được khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Chứng khoán cơ sở là chứng khoán được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền, còn tổ chức phát chứng quyền là các CTCK. Theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP thì CTCK phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và không có lỗ lũy kế mới có thể được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành chứng quyền.

Với quy định này, nếu các CTCK khác không kịp tăng vốn và củng cố năng lực tài chính, TTCK Việt Nam sẽ chỉ có một vài CTCK lớn như SSI, HSC… đủ điều kiện được phát hành chứng quyền.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau khi lấy ý kiến các thành viên, dự thảo thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm sẽ được trình đến Bộ Tài chính trong tháng 6 để ban hành, làm căn cứ pháp lý cho sản phẩm mới.

Phạm Oanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.