(ĐTCK) Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về xử lý vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN, mà Văn phòng Chính phủ vừa công bố, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về bán cổ phần theo lô.

Trong đó, làm rõ nguyên tắc của bán cổ phần theo lô, phân loại DN dự kiến bán cổ phần theo lô; phân biệt giữa NĐT chiến lược tham gia mua cổ phần của DNNN thực hiện cổ phần hóa với NĐT tham gia mua cổ phần nhà nước theo lô; phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế thực hiện.

Việc xác định giá trị phần vốn nhà nước để bán cổ phần theo lô cần thực hiện thông qua các tổ chức định giá chuyên nghiệp, theo nhiều phương pháp để có lựa chọn tối ưu. Hình thức bán cổ phần theo lô phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu là đấu giá công khai.

Phó Thủ tướng lưu ý, những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài chính trình Thủ tướng ban hành ngay trong giữa tháng 5/2015 để sớm có căn cứ pháp lý cho DN thực hiện. 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.