(ĐTCK) Cùng với giao dịch tăng vọt, nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh mua ròng với tổng giá trị gấp tới hơn 2 lần so với tuần trước. Trong đó, tâm điểm mua vào của khối ngoại là các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán như VCI, VND, BVS.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,11 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 7,19 triệu đơn vị, tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng 372,2 tỷ đồng, tăng mạnh 86,6% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 99,27 triệu đơn vị, giá trị 3.192,76 tỷ đồng (tăng 60,93% về lượng và 43,29% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 101,39 triệu đơn vị, giá trị 2.820,56 tỷ đồng (tăng mạnh 86% về lượng và 39% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 10-14/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/7

10.427.010

9.972.240

454.770

439.390

345.100

94.290

11/7

29.649.370

28.245.700

1.403.670

952.040

883.060

68.980

12/7

13.135.900

10.035.440

3.100.460

439.110

339.760

99.350

13/7

19.329.630

21.733.310

-2.403.680

523.590

486.040

37.550

14/7

26.728.720

31.398.610

-4.669.890

838.630

766.600

72.030

Tổng

99.270.630

101.385.300

-2.114.670

3.192.760

2.820.560

372.200

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 phiên và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,67 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 16,63 tỷ đồng, giảm 18,59% về lượng và 62% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 5,19 triệu đơn vị, giá trị 88,82 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,14% về lượng nhưng tăng 27,45% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,86 triệu đơn vị, giá trị 105,45 tỷ đồng (giảm 10,25% về lượng và 7,1% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 10-14/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/7

1.135.900

2.063.500

-927.600

15.420

13.490

1.930

11/7

1.107.250

2.639.451

-1.532.201

16.470

26.060

-9.590

12/7

1.184.200

2.152.347

-968.147

22.210

27.630

-5.420

13/7

1.008.407

1.582.558

-574.151

18.790

18.470

320

14/7

758.041

1.423.020

-664.979

15.930

19.800

-3.870

Tổng

5.193.798

9.860.876

-4.667.078

88.820

105.450

-16.630

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 904.600 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 33,52 tỷ đồng, tăng 12,8% về lượng và 21,54% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,48 triệu đơn vị, giá trị 106,13 tỷ đồng (giảm 16,53% về lượng nhưng tăng 20,22% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,57 triệu đơn vị, giá trị 72,61 tỷ đồng (giảm 27,38% về lượng nhưng tăng 19,62% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 10-14/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/7

312.810

160.700

152.110

11.520

5.930

5.590

11/7

599.740

413.900

185.840

27.580

20.730

6.850

12/7

381.200

111.900

269.300

13.580

2.880

10.700

13/7

721.800

562.100

159.700

33.130

27.840

5.290

14/7

463.050

325.400

137.650

20.320

15.230

5.090

Tổng

2.478.600

1.574.000

904.600

106.130

72.610

33.520

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,88 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 2,26 triệu đơn vị. Tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng với 389,09 tỷ đồng, tăng mạnh 112,36% so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCI với 5,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 344,54 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 về giá trị là VNM được mua ròng 94,47 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 600.280 đơn vị. Ngoài ra, khối ngoại còn mua khá mạnh các mã khác như HAG với 4,38 triệu đơn vị, giá trị 40,65 tỷ đồng; DPM với 2,51 triệu đơn vị, giá trị 59,83 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất SSI về giá trị đạt 88,73 tỷ đồng (3,31 triệu đơn vị).

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu gồm HSG bị bán ròng 86,88 tỷ đồng (2,76 triệu đơn vị), CTG với 61,33 tỷ đồng (3,15 triệu đơn vị), DXG với 47,06 tỷ đồng (2,87 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng ITA là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với hơn 4,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,91 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng mạnh các cổ phiếu chứng khoán. Trong đó, VND dẫn đầu danh mục mua ròng với 568.550 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,32 tỷ đồng. Tiếp đó, BVS được mua ròng 3,49 tỷ đồng (163.100 đơn vị).

Ngoài ra, các mã được mua ròng khá mạnh tiếp đó như HUT với 2,4 tỷ đồng (192.200 đơn vị), KVC với 0,97 tỷ đồng (337.600 đơn vị).

Trong khi đó, SHB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 4,69 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 37,96 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, ACB bị bán ròng 7,86 tỷ đồng (303.096 cổ phiếu), SHS với 4,3 tỷ đồng (290.800 cổ phiếu), PVX với 2,53 tỷ đồng (960.600 cổ phiếu).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.