(ĐTCK) Cuối tuần qua, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động Sở và thị trường chứng khoán Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, TTCK trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ đạo của nền kinh tế.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là nguồn động viên lớn lao đối với toàn thể TTCK Việt Nam. Những chỉ đạo của Thủ tướng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập TTCK hôm nay là động lực quan trọng cho sự phát triển của thị trường trong thời gian tới.

Hiện nay, công tác tái cấu trúc nền kinh tế đã chuyển sang giai đoạn thiết thực, công tác cổ phần hóa cũng được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt. Công tác tái cấu trúc TTCK ngày càng đạt được thành quả quan trọng và đi vào thực chất.

Đặc biệt, gần đây Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sẽ có tác động tích cực trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Những yếu tố nền tảng trên đang tạo cơ hội to lớn cho sự phát triển TTCK trong thời gian tới.

Bộ Tài chính quán triệt sâu sắc và tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng đặt ra để TTCK Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bộ Tài chính ý thức rằng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn hết sức nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự góp sức của các thành viên thị trường, TTCK trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động Sở GDCK TP. HCM và thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.