(ĐTCK) Thông tin từ Trung tâm Lưu ký cho biết, số lượng nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng 2/2016 giảm mạnh so với tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 2, có thêm 82 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán, giảm gần 45% so với tháng trước (149 nhà đầu tư. Trong đó, số lượng nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức đều giảm với 24 tổ chức và 58 cá nhân được cấp mã số giao dịch; trong khi tháng 1 có 32 tổ chức và 117 cá nhân.

Lũy kế tính đến 29/2/2016, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 15.888 nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và 2.864 nhà đầu tư tổ chức.

Được biết, thống kê trong 3 năm gần đây (kể từ năm 2013), số lượng nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán trong các tháng 1 và 2 đều ở mức thấp nhất so với các tháng còn lại của năm.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.