(ĐTCK) Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng nhẹ trên hai sàn trong phiên 28/4. Trong đó, đáng chú ý, cổ phiếu FPT được mua ròng khá kỷ lục trong nhiều năm gần đây với khối lượng mua ròng gần 1 triệu đơn vị.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 6,77 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 216,02 tỷ đồng, giảm 13,83% về lượng nhưng tăng 3,26% về giá trị so với phiên 27/4.

Ngược lại, khối ngoại đã bán ra với khối lượng xấp xỉ phiên trước đạt 5,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 170,98 tỷ đồng, tăng 11,77% so với phiên 27/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,52 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 45,04 tỷ đồng, giảm 42,83% về lượng và 19,91% về giá trị so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng đua mua FPT. Cụ thể, khối ngoại mua ròng mạnh nhất FPT với khối lượng 970.510 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 49,49 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng cổ phiếu FPT mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Tiếp đó, hai cổ phiếu MBB và PVT cùng được mua ròng hơn nửa triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lần lượt 8,41 tỷ đồng và 6,64 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh về giá trị đạt 9,03 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 172.920 đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, NBB là cổ phiếu dẫn đầu trong danh mục bán ròng đạt 325.800 đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng 5,59 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 855.720 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 8,83 tỷ đồng, giảm 23,42% về lượng và 52,53% về giá trị so với phiên 27/4.

Trong khi đó, khối ngoại bán ra 883.720 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 8,38 tỷ đồng, tăng 14,25% về lượng nhưng giảm 17,84% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 28.000 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 343.929 đơn vị. Tổng giá trị là mua ròng 0,45 tỷ đồng, giảm 94,64% so với phiên trước.

SCR là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên tổng số 59 mã được mua ròng, với khối lượng mua ròng đạt 320.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,92 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NDN là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên tổng số 21 mã bị bán ròng, với khối lượng bán ròng đạt 462.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 3,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, khối ngoại bán ròng KLS và HUT với cùng khối lượng 110.000 đơn vị, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 28/4, khối ngoại đã mua ròng 1,49 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 45,49 tỷ đồng, giảm 50,33% về lượng và 29,63% về giá trị so với phiên trước đó.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.