(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đưa ra đấu giá hơn 25,8 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.500 đồng/CP. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 600 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng công ty lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Lilama) sẽ đưa ra đấu giá hơn 35,55 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.300 đồng/CP. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 1.500 tỷ đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện quy định. Thời gian nộp tiền đặt cọc từ ngày 30/10 đến ngày 19/11, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất ngày 24/11 và thời gian đấu giá vào 10h ngày 26/11, địa điểm tại HNX.

Được biết, mụa tiêu của Lilama sau cổ phần hóa là đến năm 2017, công ty mẹ và các công ty con phấn đấu để chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu đạt từ 2,8% trở lên; cổ tức đạt 8%/năm và thu nhập của cán bộ công nhân viên tăng theo năng suất lao động với mức tăng bình quân 15-20%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa của công ty mẹ Lilama (đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Vốn điều lệ

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Tổng doanh thu

4.213.935

13.971.588

13.987.325

LNST

40.521

178.519

177.573

Cổ tức

2%

6%

8%

Trong khi đó, cơ cấu hiện nay của OSC Việt Nam gồm 4 công ty con và 9 công ty liên kết. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, OSC đạt 773,81 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,37% so với năm trước đó và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9,24 tỷ đồng, giảm tới 70,44% năm trước.

Kế hoạch kinh doanh của công ty sau khi cổ phần hóa (đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Vốn điều lệ

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Doanh thu

845.000

985.500

1.066.000

1.423.000

1.435.000

Lợi nhuận

22.940

26.870

32.300

55.350

56.000

Cổ tức

2,33%

2,83%

3,33%

5,83%

5,83%

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.