(ĐTCK) Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lễ phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững 2016, sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới. 

Tại sự kiện này, ngoài việc giới thiệu Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI), VBCSD sẽ giới thiệu Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016, trong đó đề cập chi tiết mục đích, quy chế, tiêu chí xếp hạng... Đại điện Tập đoàn Bảo Việt sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững tại doanh nghiệp.

Việc triển khai Chương trình trên, theo VBCSD là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, hướng tới mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. VCCI đã xây dựng Bộ chỉ số CSI nhằm đo lường giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

VCCI sẽ sử dụng CSI để đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam và kết quả sẽ được công bố tại "Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016", được tổ chức vào tháng 10/2016.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.