(ĐTCK) Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật BASICO, lần sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán nên thống nhất điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK.

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, hiện nay, quy định về điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội và TP. HCM được quy định khác nhau tại các Điều 53, 54 của Nghị định 58. Tuy nhiên, với chủ trương hợp nhất 2 Sở GDCK đã được Chính phủ công bố từ lâu, ông Đức cho rằng, lần sửa Nghị định này, Chính phủ nên thống nhất về điều kiện niêm yết trên Sở GDCK, chứ không nên tách riêng thành Sở GDCK Hà Nội hay Sở GDCK TP. HCM.

Theo Nghị định 58, hiện đang có một sự khác biệt khá rõ ràng trong tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu của các DN trên 2 Sở GDCK, đặc biệt là quy định liên quan đến quy mô vốn điều lệ, thời gian hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và quy định về mức độ đại chúng của DN.

Cụ thể, để được niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM, DN phải có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên, có ít nhất 2 năm hoạt động dưới hình thức CTCP, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, ngoại trừ DNNN cổ phần hóa gắn với niêm yết. Đối với DN niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội, quy định này là 30 tỷ đồng và tối thiểu 1 năm hoạt động dưới hình thức CTCP.

Về quy định liên quan đến mức độ đại chúng hóa, DN muốn niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM phải có tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp DNNN chuyển đổi thành CTCP theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trong khi trên Sở GDCK Hà Nội yêu cầu mức tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.