(ĐTCK) UBCK kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc nhằm thu hút có hiệu quả hơn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Ngày 27/4/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vuơng Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), cùng lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và một số cơ quan liên quan. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBCK Vũ Bằng đề xuất một số giải pháp thúc đẩy TTCK phát triển.

Liên quan đến mục tiêu phát triển, Chủ tịch UBCK kiến nghị tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2016 - 2020 theo những mục tiêu, định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012.

Theo đó, tập trung vào phát triển quy mô, chất lượng thị trường; nâng cao chất lượng dịch vụ, tái cấu trúc TTCK nhằm đưa thị trường này trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Về các giải pháp thực hiện, UBCK kiến nghị việc hoàn thiện khung khổ pháp luật về chứng khoán và TTCK; trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán sửa đổi vào năm 2018, trên cơ sở đó rà soát, ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn có liên quan.

UBCK kiến nghị tái cấu trúc TTCK, trong đó tập trung vào việc tái cấu trúc các khu vực thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, hình thành thị trường chứng khoán phái sinh, hợp nhất các SGDCK thành lập SGDCK Việt Nam.

Về cổ phần hóa, UBCK kiến nghị Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức cổ phần hóa, thoái vốn DNNN theo thông lệ quốc tế. Rà soát giảm thiểu danh mục Nhà nước nắm giữ và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ, mở rộng tỷ lệ chào bán ra bên ngoài, tăng cường chào bán cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo phương pháp dựng sổ (book-building) nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và tạo ra sự thay đổi căn bản trong quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty. Tiếp tục gắn công tác cổ phần hóa với niêm yết và đăng ký giao dịch trên TTCK. Áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty, quản trị rủi ro, báo cáo công bố thông tin, kiểm toán của TTCK cho các DNNN.

Về việc thu hút vốn ngoại, UBCK kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc nhằm thu hút có hiệu quả hơn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài: trình Chính phủ một Nghị định mới nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc cho phép các tổ chức ngân hàng đầu tư lớn của nước ngoài lập chi nhánh tại Việt Nam để phục vụ cho các khách hàng là nhà đầu tư tổ chức lớn của nước ngoài; nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo cam kết quốc tế, giảm thiểu thủ tục hành chính trong đầu tư gián tiếp nước ngoài, tăng cường tính công khai, minh bạch đối với dòng vốn này tạo sức cầu cho TTCK phát triển hỗ trợ cho công tác cổ phần hóa và tăng trưởng kinh tế.

Tại cuộc làm việc Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, 5 năm tới, nền kinh tế nước ta cần một lượng vốn rất lớn để duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh vốn vay ưu đãi giảm dần, vốn cấp mới từ ngân sách rất ep hẹp, thì nguồn vốn từ thị trường, cụ thể từ hệ thống ngân hàng thương mại và TTCK trở nên rất quan trọng. TTCK phải bật lên, trở thành kênh dẫn vốn dài hạn, song song với kênh dẫn vốn ngắn hạn là hệ thống ngân hàng.

T.Vi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.