(ĐTCK) Cùng với thanh khoản suy giảm, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm mạnh giao dịch trong phiên 19/4, đồng thời tổng giá trị mua ròng cũng giảm tới hơn 56% so với phiên trước, đạt 92 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 302,28 tỷ đồng, giảm 56,21% về lượng và 60,28% về giá trị so với phiên 18/4.

Ngược lại, khối này bán ra 6,24 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ra đạt 198,11 tỷ đồng, giảm 41,52% về lượng và 62,13% về giá trị so với phiên 18/4.

Qua đó, khối này đã mua ròng 2,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 104,17 tỷ đồng, giảm 74,45% về lượng và 62,13% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, VNM tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 48,11 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 330.740 cổ phiếu.

Tiếp đó, CII được mua ròng 609.680 cổ phiếu, giá trị gần 22 tỷ đồng và HPG được mua ròng 707.110 cổ phiếu, giá trị 21,69 tỷ đồng, đây cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng trên sàn HOSE.

Ở chiều ngược lại, không có mã nào bị bán ròng tới 10 tỷ đồng. Cổ phiếu họ phân bón là DCM bị bán ròng mạnh nhất với 880.000 cổ phiếu, giá trị tương ứng 9,62 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VIC và NLG cùng bị bán ròng hơn 7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 1,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 16,02 tỷ đồng, giảm 18,58% về lượng và 25,59% về giá trị so với phiên 18/4.

Ngược lại, khối này bán ra 3,52 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 30,88 tỷ đồng, giảm 48,44% về lượng và 41,47% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 2,37 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 14,86 tỷ đồng, giảm 56,2% về lượng và 52,42% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, TVC là cổ phiếu được mua ròng mạnh với 355.300 cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 4,42 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là VGC với 160.300 cổ phiếu, giá trị mua ròng 2,57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất SHB với hơn 2,82 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 21,13 tỷ đồng.

Tiếp đó, PVS bị bán ròng 116.500 cổ phiếu, giá trị bán ròng 1,93 tỷ đồng và LAS bị bán ròng 125.200 cổ phiếu, giá trị 1,58 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 274.100 đơn vị, tăng 68,89% so với phiên trước; với giá trị mua vào đạt xấp xỉ phiên trước là 4,64 tỷ đồng.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 72.100 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1,56 tỷ đồng, tăng 675,27% về lượng và 290% về giá trị so với phiên 18/4 (chỉ bán ra 9.300 đơn vị, giá trị 0,4 tỷ đồng).

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 202.000 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 3,08 đồng, tăng 32% về lượng nhưng giảm 28% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh PHH với 226.000 cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 2,96 tỷ đồng. Tiếp đó, ACV được mua ròng 10.200 cổ phiếu, giá trị hơn 505 triệu đồng.

Ngược lại, khối ngoại bán ròng 3 mã, trong đó, GEX dẫn đầu danh mục với 70.000 cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng 1,55 tỷ đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 19/4, khối ngoại chỉ mua ròng 0,03 triệu đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 3,33 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 92,39 tỷ đồng, giảm 56,2% so với phiên trước đó.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.