(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng trên cả hai sàn, nhưng lượng mua vào trong phiên cuối tuần tuần của khối ngoại đã giảm đáng kể so với các phiên trước.

Cụ thể, thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.916.600 đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 156,57 tỷ đồng, giảm 36,85% về lượng và 35,83% về giá trị so với phiên 7/5.

Ngược lại, khối này bán ra 3.283.970 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 95,63 tỷ đồng, giảm 39,57% về lượng và 37,93% về giá trị so với phiên 7/5.

Qua đó, khối ngoại đã mua ròng 2.632.630 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 60,94 tỷ đồng, giảm 33,09% về lượng và 432,24% về giá trị so với phiên trước đó.

CTG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng 883.470 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 15,92 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét về giá trị, VCB là cổ phiếu dẫn đầu danh mục với khối lượng mua ròng đạt 669.540 đơn vị, trị giá 25,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu liên tiếp được mua ròng mạnh nhất trong những phiên trước là HHS đã giảm nhiệt. Khối ngoại chỉ mua vào 437.630 đơn vị, trị giá 9,64 tỷ đồng, trong khi phiên trước được mua ròng 1.922.730 đơn vị, trị giá 41,34 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 1.077.630 đơn vị, với tổng giá trị 18,37 tỷ đồng, giảm hơn 58% về lượng và 49,63% giá trị so với phiên 7/5. Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 269.700 đơn vị, trị giá 5,7 tỷ đồng, giảm 6,42% về lượng nhưng tăng 2,52% về giá trị so với phiên 7/5.

Như vậy, khối này đã mua ròng 807.930 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,67 tỷ đồng, giảm 64,61% về lượng và 59,01% về giá trị so với phiên 7/5.

HUT tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất cả về khối lượng và giá trị với 233.300 đơn vị, tương ứng 3,34 tỷ đồng.

Tiếp đó, hai cổ phiếu họ dầu khí là PVB và PLC lần lượt được mua ròng 2,61 tỷ đồng và 2,26 tỷ đồng; VCG, SHB và BCC cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Còn PVS chỉ được mua ròng hơn 695 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, PVC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 134.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,94 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 7/5, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 3.440.560 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 73,61 tỷ đồng, giảm 44,66% về lượng và hơn 39% về giá trị so với phiên trước.

Thanh Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.