(ĐTCK) Cùng với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ra trên cả hai sàn trong phiên 4/8, trong đó, trên sàn HOSE, khối này đã tăng gấp hơn 2 lần cả khối lượng và giá trị bán ra.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 7,68 triệu đơn vị, giảm 11,59% so với phiên 3/8. Tổng giá trị mua vào 324,83 tỷ đồng, tăng 26,87% so với phiên 3/8.

Ngược lại, khối này có phiên bán ra 8,41 triệu đơn vị, gấp 3,8 lần so với phiên trước; với tổng giá trị tương ứng 281,29 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với phiên trước.

Qua đó, khối này bán ròng 725.500 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 6,48 triệu đơn vị. Tổng giá trị là mua ròng tương ứng 43,54 tỷ đồng, giảm 75% so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, VNM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 516.610 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 80,85 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PVT được mua ròng 401.430 đơn vị, trị giá hơn 6 tỷ đồng; PTB và BVH cùng được mua ròng hơn 5 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HPG với khối lượng 651.340 đơn vị, giá trị tương ứng 28,19 tỷ đồng. Tiếp đó, HBC bị bán ròng 484.370 đơn vị, giá trị 11,93 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 2,92 triệu đơn vị, tăng 68,15% so với phiên 3/8. Tổng giá trị tương ứng 38,56 tỷ đồng, tăng 59,14% so với phiên 3/8.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 452.465 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ra 8,39 tỷ đồng, tăng 148,13% về lượng và 45,16% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối này đã mua ròng 2,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 30,17 tỷ đồng, tăng 58,79% về lượng và 63,52% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng hơn 10 tỷ đồng cổ phiếu PVS. Theo đó, PVS tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt 605.540 đơn vị, giá trị 10,62 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo vẫn là VIX được mua ròng 660.100 đơn vị, trị giá 4,5 tỷ đồng; NTP được mua ròng 62.100 đơn vị, trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SHS, VGS, VND được mua ròng trên dưới 1,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, AAA tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất đạt 43.000 đơn vị, trị giá 1,43 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 4/8, khối ngoại mua ròng 1,74 triệu đơn vị, giảm 78,36% so với phiên trước đó. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 73,71 tỷ đồng, giảm 61,74% so với phiên trước.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.