(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố dự thảo các quy chế của HOSE về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered WarrantCW) lấy ý kiến thành viên thị trường.

Theo quy chế niêm yết CW tại HOSE, thì các thủ tục quy trình niêm yết, thay đổi, niêm yết, ngừng, hủy niêm yết CW đều được thực hiện trong thời gian khá ngắn từ 2 đến 5 ngày làm việc.

Đơn cử, tổ chức phát hành đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở GDCK. Sở GDCK sẽ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền cho tổ chức phát hành và hồ sơ đăng ký niêm yết đã đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền.

Trường hợp từ chối, Sở GDCK trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ra quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền, chứng quyền được chính thức giao dịch trên hệ thống.

Tổ chức phát hành nộp phí niêm yết cho SGDCK trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền.

Các dự thảo quy chế đã đề cập rất chi tiết các nội dung kỹ thuật để vận hành sản phẩm liên quan đến phòng ngừa rủi ro, nhà tạo lập thị trường…

Các ý kiến góp ý gửi về HOSE trước ngày 5/12/2016.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.