(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-SGDHCM về Quy định giao dịch trực tuyến mới. Nội dung trong quy định mới theo hướng chặt chẽ hơn nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư và công ty chứng khoán thành viên.

Cụ thể, Sở sẽ bổ sung thêm quy định các công ty chứng khoán thành viên phải có thiết bị bảo mật để bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch và an toàn hệ thống khi kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE;

Bên cạnh đó, tại địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến của công ty chứng khoán thành viên, yêu cầu phải có máy phát điện dự phòng, có chế độ chuyển tự động và sẵn sàng hoạt động trong thời gian tối đa một 1 phút kể từ lúc mất điện lưới.

Ngoài ra, Công ty chứng khoán thành viên phải báo cáo cho HOSE bằng văn bản sau khi hoàn thành việc thay đổi hoặc chỉnh sửa về nhà cung cấp giải pháp, cấu trúc của hệ thống công nghệ thông tin, chức năng của hệ thống giao dịch, địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến… cũng như các khuyến nghị về bảo mật đối với hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán.

Phan Hằng
Bình Luận (1)

Quy Gia - 20:55 23/06/2016

Một quyết định rất đúng của HOSE .