(ĐTCK) Sau 15 năm vận hành TTCK, nhiều mặt hoạt động đã tăng trường rất mạnh. Mức vốn hóa tăng 580 lần, số lượt công ty niêm yết đạt 670 công ty, chưa kể 195 công ty đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, quy mô niêm yết tăng hơn 300 lần. 

Quy mô huy động vốn, giá trị giao dịch bình quân hiện nay đã tăng gấp 50 lần trong vòng 10 năm qua.

Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, quy mô huy động vốn qua TTCK đã đáp ứng khoảng 23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tỷ lệ đã tương đương gần 60% so với cung tín dụng qua thị trường tiền tệ - tín dụng.

Tổng giá trị vốn huy động qua TTCK tới nay ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng và huy động khoảng 15 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp. TTCK đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách Nhà nước và huy động vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Đến nay giá trị dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 22%GDP; mức vốn hóa thị trường cổ phiếu vào khoảng 32%GDP. Tính chung quy mô thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 54%GDP.

Điều này đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh của TTCK (tăng bình quân 21% mỗi năm trong 4 năm qua) và đang ngày càng trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần dần hình thành một hệ thống tài chính hiện đại trên nền tảng hài hòa giữa TTCK và thị trường tiền tệ - tín dụng.

Để TTCK phát triển bền vững, yêu cầu hình thành nền tảng quản trị công ty tốt là rất quan trọng và phải được thúc đẩy ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, không chỉ là thị trường vốn, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước để nhanh chóng, chủ động tham gia hội nhập sâu và rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

Cùng với tái cơ cấu nền kinh tế, trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng thương mại lớn sẽ được đưa vào niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK. Quy mô của TTCK sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.

Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị công ty tốt đối với nền kinh tế nói chung, phát triển ổn định, hiệu quả của TTCK nói riêng, ngay từ khi thành lập thị trường, UBCK đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, xây dựng khung pháp lý, tạo nền tảng cho việc tiếp thu và áp dụng các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty tại Việt Nam. Đặc biệt là việc áp dụng các nguyên tắc tốt nhất về quản trị công ty theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho công ty niêm yết.

UBCK thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng, tổ chức hàng trăm khóa học về quản trị công ty cho đại diện các công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về quản trị công ty.

Kết quả đánh giá của các tổ chức quốc tế cho thấy, Việt Nam có tiến bộ, nhưng cần thực thi các biện pháp mạnh mẽ hơn để nâng cao nền tảng quản trị công ty cho các doanh nghiệp. Ngoài hệ thống pháp luật đầy đủ, hình thành nền tảng quản trị công ty tốt và hiệu quả đòi hỏi bản thân từng doanh nghiệp, từng thành viên thị trường phải có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ đạo đức nghề nghiệp và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Theo TS. Vũ Bằng
Đặc san BCTN 2015
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.