(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về tình hình công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 của doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Cụ thể, theo thống kê, đã có 365 trên tổng 376 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính, chiếm tỷ lệ 96%, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 361 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn và 4 doanh nghiệp còn lại gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán.

Như vậy, đến nay còn có 11 doanh nghiệp niêm yết trên HNX chưa có công bố báo cáo tài chính quý IV/2015.

Bên cạnh đó, căn cứ theo số liệu tại bố báo cáo tài chính quý IV/2015 đã được công bố của 365 doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi chiếm 89% (tương ứng hơn 320 doanh nghiệp), giá trị lãi giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 11%, giá trị lỗ giảm 69,6% so với quý IV/2014.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.