Bộ Tài chính chuẩn bị ban hành một loạt văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, hối thúc doanh nghiệp lên sàn nhanh hơn.

Hối thúc doanh nghiệp lên sàn

Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đáp ứng đầu đủ điều kiện niêm yết sẽ phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Dự kiến, đầu tháng 10, Thông tư hướng dẫn việc chào bán chứng khoán sẽ được ban hành. Văn bản này tập trung chi tiết hóa một số nội dung của Nghị định 60 liên quan đến việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Tiếp theo đó, văn bản quan trọng khác sẽ được ban hành muộn hơn là hướng dẫn việc niêm yết và giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.

Theo ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Ban Soạn thảo đang cân nhắc việc xây dựng văn bản về niêm yết và giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán thành một thông tư hay 2 thông tư riêng biệt. Tuy nhiên, việc tách hoặc gộp 2 văn bản chỉ là vấn đề kỹ thuật, trong khi các nội dung cơ bản được sửa đổi theo hướng giữ nguyên các quy định hợp lý, sửa một số bất cập và bổ sung một số điểm mới được quy định trong Nghị định 60.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 60 liên quan đến niêm yết là “thúc” doanh nghiệp lên sàn nhanh hơn. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán cổ phần ra công chúng mà đáp ứng đầu đủ điều kiện niêm yết, thì phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Sơn cho biết, ngoài những nội dung đã được quy định trong Nghị định 60, nhiều nội dung khác liên quan đến niêm yết, đăng ký giao dịch sẽ được chi tiết hóa trong thông tư hướng dẫn đang soạn thảo.

Theo đó, dự thảo thông tư mới sẽ bổ sung quy định công ty niêm yết khi tham gia hợp nhất, sáp nhập phải là doanh nghiệp không trong diện sắp bị hủy niêm yết bắt buộc. Bên cạnh đó, có thể sẽ cho phép sáp nhập các doanh nghiệp khác loại hình (quy định cũ chỉ cho phép công ty cổ phần thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất).

Trong khi văn bản hướng dẫn việc niêm yết và giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán vẫn còn một số nội dung đang tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa thì thông tư hướng dẫn chào bán chứng khoán về cơ bản đã hoàn tất.

Theo ông Trương Lê Quốc Công, Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), theo thông tư sắp ban hành, doanh nghiệp sắp phát hành phải báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trước và phải có xác nhận của kiểm toán…

Ngoài ra, thời gian tới sẽ còn 1 văn bản nữa là thông tư hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC), quy định về thời hạn công bố thông tin, hoàn thiện các nội dung về công bố thông tin bất thường, nghĩa vụ công bố thông tin về phát triển bền vững…

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.