(ĐTCK) So sánh tóm tắt chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế; Sổ tay hướng dẫn đại hội đồng cổ đông; Báo cáo công bố thông tin và minh bạch 2015 là 3 ấn phẩm sẽ chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra mắt, nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp đại chúng quản trị vững vàng hơn.

Cuốn “Sổ tay hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý về Đại hội đồng cổ đông” được HNX thực hiện với sự phối hợp với Công ty Chứng khoán FPT (FPTS). Cuốn sách này ra đời với mong muốn giúp các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch tại HNX cập nhật các điểm mới về đại hội đồng cổ đông tại Luật Doanh nghiệp 2014 và còn có cái nhìn bao quát nhất về trình tự, thủ tục tổ chức họp đại hội đồng cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thực tế, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là việc quan trọng và là bằng chứng công khai nhất về việc tôn trọng quyền cổ đông, tuân thủ luật pháp mà bất kỳ công ty nào cũng cần thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả các công ty cổ phần đều có kinh nghiệm tổ chức đại hội đồng cổ đông một cách đúng luật, hiệu quả cao và đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là khi Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) có rất nhiều điểm mới so với các quy định trước đây.

Cuốn sách đưa ra các tình huống cụ thể, khuyến nghị các thông lệ tốt…, sẽ là một nguồn tư liệu hữu ích giúp các doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh cổ đông để doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững.

Cuốn “So sánh tóm tắt chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế” được HNX thực hiện với sự phối hợp của Công ty Kiểm toán Deloitte, còn cuốn Báo cáo công bố thông tin và minh bạch 2015 sẽ đánh giá khách quan chất lượng minh bạch, quản trị công ty của gần 400 doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Cuốn báo cáo này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện Quản lý Châu Á -Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, do HNX chủ trì và công bố.

Quy trình tiến hành đánh giá được chỉ đạo và giám sát bởi Hội đồng tư vấn quản trị công ty của HNX với các thành viên đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Báo Đầu tư Chứng khoán và HNX. Hội đồng cố vấn do bà Vũ Thị Kim Liên làm Chủ tịch.

Đây là năm thứ ba HNX tiếp tục triển khai chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch các doanh nghiệp niêm yết trên Sở, tập trung trên 5 nguyên tắc quản trị công ty của OECD (gồm quyền của cổ đông; đối xử công bằng với cổ đông; vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của hội đồng quản trị).

Cuộc khảo sát, chấm điểm và phân tích báo cáo này được thực hiện theo các nguồn dữ liệu được thu thập một cách cẩn thận dựa vào những thông tin được phát hành rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của doanh nghiệp niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

HNX mong muốn “Báo cáo công bố thông tin và minh bạch năm 2015” sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể các doanh nghiệp. Đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các doanh nghiệp xác định được vị trí của mình theo thang điểm đánh giá để từ đó định hướng, nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin, cũng như tiếp cận những thông lệ quản trị công ty tiên tiến để nâng tầm chất lượng doanh nghiệp và tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Ngày 2/10, kết quả của chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch năm 2015 sẽ được HNX công bố tại Hội nghị doanh nghiệp niêm yết. Chương trình đã chấm điểm chi tiết 354 doanh nghiệp niêm yết trên HNX để chọn lọc và vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất cùng 10 doanh nghiệp có sự tiến bộ nhất về chất lượng công bố thông tin trong năm tài chính vừa qua. ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự kiện này trong các số báo tới.

pv
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.