(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium trên Hệ thống giao dịch UPCoM có hiệu lực từ 24/6. 

Theo đó, bảng bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch của các tổ chức đăng ký giao dịch đáp ứng một trong các bộ tiêu chí sau.

Thứ nhất, tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất từ 120 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán, hoạt động kinh doanh năm tài chính gần nhất có lãi, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm kế thúc năm tài chính gần nhất.

Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm tài chính gần nhất tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

Thứ hai, tổ chức đăng ký giao dịch có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Bảng UPCoM Premium sẽ có chỉ số riêng là chỉ số UPCoM Premium. Định kỳ một năm một lần, danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng này sẽ được xem xét, rà soát về khả năng duy trì các điều kiện đầu vào của bảng. Kỳ xem xét diễn ra từ tháng 4 năm X-1 đến tháng 3 năm X.

Cùng với Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium, HNX cũng công bố Bộ nguyên tắc phân bảng Cảnh báo nhà đầu tư trên UPCoM. Việc này nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy minh bạch trên UPCoM và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.