(ĐTCK) Qua 4 năm thực hiện chương trình Công bố thông tin và minh bạch, ngày 19/4, Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2016”. 

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ DN đang niêm yết trên HNX đến cuối tháng 3/2016 (357 DN).

Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 102 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính là: quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, công bố thông tin và minh bạch, trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát. Trong đó, vai trò của Ban kiểm soát được bổ sung đánh giá trong chương trình năm nay.

Để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu của chương trình sẽ được thực hiện bởi một đơn vị thứ ba độc lập.

Dự kiến, 30 DN có kết quả cao nhất sẽ được HNX tôn vinh tại Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên, vào tháng 10/2016.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.