(ĐTCK) UBCK sẽ hoàn thiện dự thảo để khi ban hành và áp dụng sẽ góp phần thu hút hơn nữa nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Tại Hội thảo lấy ý kiến các thành viên thị trường góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 213/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của NĐT nước ngoài trên TTCK Việt Nam, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa tổ chức, các thành viên thị trường đề nghị cần đơn giản hóa hơn nữa hồ sơ đăng ký mã số giao dịch và mở ra phương thức đăng ký mã số giao dịch trực tuyến áp dụng cho NĐT nước ngoài.

Tiếp thu các ý kiến này, UBCK sẽ hoàn thiện dự thảo để khi ban hành và áp dụng sẽ góp phần thu hút hơn nữa nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Cụ thể, sẽ tạo điều kiện hơn cho NĐT nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo hình thức trực tuyến. Thành viên lưu ký đại diện NĐT khai báo các thông tin đăng ký theo mẫu quy định của hệ thống đăng ký cấp mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến trên cơ sở đã thẩm định thông tin hồ sơ của NĐT.

Việc áp dụng phương thức thành viên lưu ký thay mặt NĐT kê khai thông tin đăng ký trên hệ thống cấp mã số giao dịch chứng khoán, sẽ đảm bảo thông tin khai báo chính xác. Bản cứng hồ sơ của NĐT sẽ do thành viên lưu ký lưu giữ và cung cấp theo yêu cầu của UBCK hoặc Trung tâm Lưu ký.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.