(ĐTCK) Ngày 12/8/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cùng nhà thầu FIS và đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm (GMEX) đã giới thiệu chức năng hệ thống bù trừ thanh toán trên phiên bản thử nghiệm VSD đang xây dựng đến nhà quản lý và các thành viên chuẩn bị tham gia TTCK phái sinh.

Theo thiết kế, toàn bộ nghiệp vụ tương tác giữa VSD và các thành viên, ngân hàng thanh toán đều được thực hiện qua phương thức trao đổi điện tín theo chuẩn ISO15022 theo thời gian thực, đảm bảo bảo mật thông tin và đẩy nhanh tốc độ xử lý nghiệp vụ. Cuộc làm việc nhằm giúp các thành viên hiểu cách thức xử lý nghiệp vụ trên hệ thống của VSD, từ đó cùng chuẩn bị hệ thống phù hợp về phía thành viên.

Nhiều CTCK chia sẻ đang nghiên cứu, lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống phái sinh. Theo đại diện HSC, do mỗi thị trường có yêu cầu pháp lý đặc thù, nên kể cả đối với giải pháp hệ thống có sẵn của nhà thầu nước ngoài cũng không thể đáp ứng ngay được yêu cầu của thị trường trong nước. Vì vậy, các CTCK sau khi lựa chọn nhà thầu sẽ cần có thời gian để chỉnh sửa theo yêu cầu người dùng.

Lãnh đạo VSD cho biết, công tác chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hệ thống đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016, đầu năm 2017. Để việc triển khai đồng bộ, VSD và HNX đã và sẽ tổ chức gặp gỡ và trao đổi định kỳ với các CTCK.

Dự kiến trong tháng 8, VSD sẽ xin ý kiến thành viên về Quy chế hướng dẫn hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.