Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, sẽ duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Công ty Mua bán nợ Việt Nam; Trung tâm lưu ký chứng khoán; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam. Chỉ cổ phần hóa Công ty In Tài chính trong năm 2015.

Liên quan đến vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản (VEGETEXCO VIETNAM).

Hình thức cổ phần hóa là bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của VEGETEXCO VIETNAM là 713 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 71,3 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam, trong đó bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty 850.200 cổ phần, chiếm 1,19% vốn điều lệ; 27.669.800 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 38,81% vốn điều lệ;  42.780.000 cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược, chiếm 60% vốn điều lệ; Nhà nước không giữ cổ phần nào.

Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

Theo Quang Hưng
Baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.