Gia đình chúng tôi đang hoạt động theo mô hình kinh doanh cá thể. Nay tôi muốn lập một DN tư nhân để tiện cho việc huy động vốn. Xin hỏi DN tư nhân có được phát hành chứng khoán không? Vốn đầu tư của chủ DN tư nhân được quy định như thế nào? Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trả lời:

Theo Điều 141, Luật Doanh nghiệp thì DN tư nhân là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN; DN tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào; mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DN tư nhân.

Vốn đầu tư của DN tư nhân được quy định như sau:

- Vốn đầu tư của chủ DN tư nhân do chủ DN tự đăng ký. Chủ DN tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

- Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DN phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của DN theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình hoạt động, chủ DN tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của DN. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ DN phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DN tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo Bộ phận Pháp chế - CTCK Âu Việt
Bộ phận Pháp chế - CTCK Âu Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.