(ĐTCK) Ngày 11/11 tới, trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt nhất công tác công bố thông tin và minh bạch năm 2015 - 2016.

Kết quả đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2016 của HNX cho thấy, 344 doanh nghiệp được đánh giá trong chương trình năm nay có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt 51,3% (tăng mức 0,5% so với năm trước). Trong đó, các doanh nghiệp thuộc nhóm HNX30 có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt 55,5%.

Kết quả đánh giá cũng cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết tập trung vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ, trong khi việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ quốc tế vẫn còn thấp và có xu hướng giảm so với năm 2015.

Ngoài ra, cơ cấu tổ chức và quản trị của doanh nghiệp niêm yết có tác động mạnh tới hoạt động công bố thông tin và tính minh bạch. Các doanh nghiệp có số thành viên HĐQT độc lập bằng hoặc lớn hơn 1/3 số lượng thành viên HĐQT có điểm công bố thông tin và minh bạch tốt hơn các doanh nghiệp không đạt điều kiện này. Các doanh nghiệp có chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc tách biệt có điểm công bố thông tin và minh bạch tốt hơn.

Toàn bộ kết quả đánh giá chi tiết của chương trình sẽ được HNX phát hành trong cuốn Báo cáo đánh giá tình hình công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX 2015 - 2016.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.