(ĐTCK) 41 năm kể từ mùa Xuân đại thắng 1975, đất nước và nền kinh tế lại bước sang thời kỳ mới với nhiều thay đổi đến từ những định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 12, từ những cam kết hội nhập song phương và đa phương thế hệ mới.

Khác biệt hóa, chi phí thấp, thị trường ngách, những lợi thế cạnh tranh mà Michael Porter, cha đẻ của thuyết cạnh tranh từng đề cập, có lẽ sẽ phải bổ sung thêm đổi mới, sáng tạo và hệ thống quản trị minh bạch.

Ở tầm vĩ mô, quản trị nhà nước đang thay đổi với những đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đặt doanh nghiệp vào trung tâm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nút thắt cần tháo gỡ, nhiều rào cản phải xóa bỏ.

Có thể thấy điều này qua việc rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI đăng ký được phát biểu, được kiến nghị trực tiếp với Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phải lựa chọn theo tính quan trọng của ngành hàng và mức độ khẩn thiết của các kiến nghị. Nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn kỳ vọng rằng, với tinh thần quyết liệt, sau cuộc gặp, Chính phủ sẽ ban hành nhiều giải pháp để tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa cải cách, tháo gỡ nhiều khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối phó chật vật.

Ở tầm vi mô, cuộc cạnh tranh gay gắt trên sân nhà khi thị trường mở cửa do hội nhập cũng như mức độ khó khăn để đưa hàng hóa dịch vụ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi, phải có chiến lược bài bản nều muốn tồn tại. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống quản trị tốt là yêu cầu hàng đầu.

Nhiều tài liệu đã chứng minh, quản trị công ty có liên quan chặt chẽ đến hoạt động của công ty, triển vọng phát triển, bởi chỉ riêng việc minh bạch, công khai có thể khuyến khích nhà đầu tư rót tiền vào doanh nghiệp thay vì gửi ngân hàng.

Nguồn vốn chỉ đổ vào những nơi thuận lợi, thiết chế minh bạch mà quản trị công ty tốt đóng vai trò quan trọng. Trong quan hệ giao thương với các đối tác nước ngoài, các tập đoàn lớn trên thế giới, vấn đề quản trị công ty sẽ càng được coi trọng hơn.

Bà Anne Molyneux, chuyên gia tư vấn cao cấp IFC cho biết, 3 năm làm thẻ điểm quản trị công ty  cho 100 doanh nghiệp trên 2 sàn niêm yết cho thấy, công ty quản trị công ty tốt thì sinh lời cao hơn và ngược lại.

Đó không chỉ là khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn (cả vốn chủ sở hữu được huy động và vốn vay), chi phí vốn thấp hơn - ưu đãi từ các nhà đầu tư, kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn, do kiểm soát và giám sát tốt hơn, mà còn đem lại vị thế của doanh nghiệp tốt hơn - giá trị cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp tăng, quy trình ra quyết định hiệu quả hơn - giảm rủi ro khủng hoảng và các vụ scandals.

Trong khi đó, hiện nay, với nhiều doanh nghiệp, một biểu hiện đơn giản của quản trị công ty là sự minh bạch còn chưa trở thành nhu cầu tự thân.

Người quan sát
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.