(ĐTCK) Theo kế hoạch, cuối tháng 12/2016, HNX, VSD và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ công tác chuẩn bị cho TTCK phái sinh.

Rủi ro trên thị trường phái sinh gồm hai rủi ro chính gồm rủi ro toàn thị trường (trong đó có rủi ro nguy cơ thao túng giá) và rủi ro trong vận hành. Để quản lý rủi ro thao túng giá, HNX đã lựa chọn các tài sản cơ sở và thiết kế sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Để giảm thiểu rủi ro, UBCK đã quy định điều kiện khá cao với thành viên tham gia (thực hiện nghiệp vụ môi giới, CTCK phải có vốn điều lệ 800 tỷ đồng trở lên, không lỗ 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu 220% trong 12 tháng gần nhất…). Hiện có khoảng 10 CTCK gồm SSI, HSC, BVS, MBS… tích cực chuẩn bị TTCK phái sinh, hướng đến ngày khai mở vào năm 2017.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.