(ĐTCK) Một nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố lấy ý kiến các thành viên thị trường là CTCK có vốn đầu tư nước ngoài không được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Với CTCK do Nhà nước sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên, thì đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải báo cáo UBCK trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

CTCK được đầu tư hoặc ủy thác đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước quy định, nhưng không quá 5% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức nước ngoài và không vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, CTCK báo cáo UBCK về hạn mức này. Định kỳ hàng tháng, CTCK báo cáo UBCK về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.