(ĐTCK) Một điểm mới tại Thông tư 07/2016 sửa đổi một số điều của Thông tư 210/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai (15/3) là CTCK có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định của điều lệ công ty.

Trường hợp CTCK có 1 người đại diện theo pháp luật, thì chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, thì người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐQT. Trường hợp CTCK có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc (giám đốc) phải là người đại diện theo pháp luật.

CTCK lựa chọn đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký với UBCK là người chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, làm việc với UBCK. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, CTCK đề nghị UBCK sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.