(ĐTCK) Công ty quản lý quỹ Manulife Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động đã kiểm tóan của công ty năm 2015. Theo đó, năm 2015 là năm đầu tiên công ty chính thức ghi nhận khoản lợi nhuận từ họat động kinh doanh quản lý quỹ và tài sản ủy thác.

Doanh thu của Công ty quản lý quỹ Manulife đến từ phí quản lý quỹ trên khối tài sản được khách hàng ủy thác. Sau 10 năm kể từ khi thành lập, tổng tài sản mà công ty quản lý quỹ Manulife Việt Nam quản lý liên tục tăng từ 2.200 tỷ đồng bào năm 2005 lên hơn 12.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015, tăng 4,5 lần (trung bình tăng 24%/năm).

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành đầu tư Công ty quản lý quỹ Manulife Việt Nam cho biết, năm 2015 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Công ty khi chúng tôi bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Cùng với việc hoàn thành các yêu cầu khắt khe trong đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, tôi tin tưởng rằng lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn trong những năm tới.

“Tập đoàn Manulife nói chung và phân nhánh quản lý tài sản Manulife nói riêng luôn cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam và hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cũng như thị trường tài chính”, bà Kim Cương nói.

Là một phân nhánh của Tập đoàn Manulife và Tập đoàn quản lý tài sản Manulife, Công ty quản lý quỹ Manulife Việt Nam luôn chú trọng  vào việc phát triển đội ngũ và đầu tư rất nhiều vào hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao dịch, hệ thống quản trị rủi ro hiện đại theo tiêu chuẩn của Bắc Mỹ với chi phí rất cao so với mặt bằng chung ở Việt Nam, nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Tập đoàn Manulife tại thị trường Việt Nam.

N.Lan
Bình Luận (1)

Hoa Le - 07:25 11/04/2016

Chúc mừng thành công của công ty Manulife trong năm 2015, năm 2016 sẽ thành công hơn nữa