(ĐTCK) Đánh giá về hoat động của các CTCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, sự TTCK phát triển mạnh mẽ về quy mô có sự đóng góp đáng kể của các CTCK thông qua việc chủ động tiếp xúc, tư vấn cho DN niêm yết, đăng ký giao dịch, tư vấn cổ phần hóa, tạo hàng cho thị trường. 100% DN đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn đều có sự tư vấn hỗ trợ của các CTCK thành viên.

Tuy nhiên, sự đóng góp của các CTCK trong công tác tạo hàng không đồng đều.

Một số công ty rất tích cực trong công tác tư vấn đưa DN lên đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch.

Kể từ năm 2010 đến nay, các công ty tích cực trong công tác này, theo đánh giá của HNX là CTCK Bảo Việt, CTCK Tân Việt, CTCK Đầu tư, CTCK Sài Gòn - Hà Nội, CTCK Ngân hàng Công thương.

Cũng theo đánh giá của HNX, các công ty tích cực trong công tác tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch là CTCK Sài Gòn - Hà Nội, CTCK Bảo Việt, CTCK Sài Gòn, CTCK Dầu khí, CTCK MB, CTCK FPT, CTCK Công thương, CTCK Đông Á…

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công ty chưa tích cực trong việc tham gia công tác đấu giá và tạo hàng trên Sở. Cụ thể, số CTCK chưa từng tham gia hoạt động đấu giá và tạo hàng trên HNX chiếm khoảng 34% trên tổng số các CTCK đang hoạt động tại Sở.

Theo thống kê của HNX, tính đến tháng 9/2015, số lượng các CTCK thành viên trên Sở còn lại 80 công ty, có tổng vốn chủ sở hữu là 41.621 tỷ đồng, quản lý tổng số tài khoản nhà đầu tư khoảng 1,5 triệu.

Các CTCK không hoạt động đồng đều về quy mô và chất lượng, vì vậy cũng ảnh hưởng phần nào đến sự đóng góp cho thị trường. Năm 2010, tỷ lệ số công ty có lãi chiếm 73,5% tổng số công ty. Năm 2011, do tình hình thị trường khó khăn, số công ty có lãi giảm xuống 40,1%, sau đó tăng dần qua các năm: 59% năm 2012, 67,8% năm 2013 và 79,5% năm 2014.

Liên quan đến công tác quản lý đại diện giao dịch tại Sở, tính đến nay, Sở đã thực hiện cấp thẻ cho trên 1.200 trường hợp, thu hồi trên 900 trường hợp, gia hạn cho nhiều trường hợp.

Số CTCK chưa từng tham gia hoạt động đấu giá và tạo hàng trên HNX chiếm khoảng 34% trên tổng số các CTCK đang hoạt động tại Sở.

Để giảm thủ tục cho các CTCK, từ năm 2013, HNX áp dụng cơ chế cấp thẻ không thời hạn, theo đó, các đại diện giao dịch đã được cấp thẻ không cần làm các thủ tục gia hạn theo kỳ hạn 2 năm như trước.

Ngoài việc nỗ lực xây dựng TTCK phái sinh, HNX cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ CTCK. Theo đánh giá của Sở, tiềm năng phát triển hàng hóa cho TTCK Việt Nam còn rất lớn.

Hiện có khoảng 800 doanh nghiệp đại chúng chưa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung. Cùng với đó, có hàng trăm DNNN đã thực hiện cổ phần hóa, chưa đưa cổ phiếu lên sàn.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, DN sau cổ phần hóa phải đưa cổ phiếu lên sàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành được 1 năm, đã và sẽ thúc đẩy các DN đại chúng vào sân chơi minh bạch trên TTCK.

Các CTCK vì thế cũng đã và sẽ có không gian rộng hơn để phát triển mảng tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch trong thời gian tới. 

Ngọc Hà
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.